هدف گذاری و راهنمایی زمینه های پژوهشی در نظام پایش آزاد، لزوم توجه به گرایش های میان رشته ای در صنعت

به گزارش وبلاگ بازسازی ساختمان، رئیس دبیرخانه پایش آزاد دانشگاه آزاد اسلامی به تشریح پژوهش اثرگذار یکپارچه شبکه ای (نظام پایش آزاد) و آینده پیش روی این طرح می پردازد.

هدف گذاری و راهنمایی زمینه های پژوهشی در نظام پایش آزاد، لزوم توجه به گرایش های میان رشته ای در صنعت

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری وبلاگ بازسازی ساختمان، حل مسائل و مسائل واقعی جامعه در سه رکن تربیت نیروی انسانی، افزایش دانش و تعالی فردی و اجتماعی و گفتمان عمومی شکل گرفته است؛ این در حالی است که حل مسائل و مسائل واقعی جامعه که رکن چهارم دانشگاه است، موردتوجه قرار نگرفته و علی رغم توانایی بالای دانشگاه ها در فراوری علم و فناوری تنها بخش اندکی از این توانمندی، در راستای حل مسائل کشور به کار گرفته می گردد.

در این میان دانشگاه ها در پی یافتن نقش و صندلی خود هستند، در دانشگاه آزاد اسلامی بیش از یک سال از راه اندازی طرح پایش پژوهش اثربخش یکپارچه شبکه ای می گذرد. طرحی که قرار است با خط دهی به سرانجام نامه و رساله دکتری دانشجویان به احتیاجهای صنعت پاسخ دهد و هدف اصلی آن تبدیل چالش های کلان کشور به زمینه های پژوهشی است.

از همین رو به تبادل نظر با محمد علی اکبری، رئیس دبیرخانه پایش آزاد دانشگاه آزاد اسلامی پرداختیم تا با آینده پیش روی این طرح بیشتر آشنا شویم.

در ادامه مشروح این تبادل نظر را می خوانید.

سامانه های پژوهشی دانشگاه آزاد یکپارچه شد/ پاسخگویی به احتیاجهای صنعت از سوی دانشگاه احتیاجمند فرهنگسازی است

وبلاگ بازسازی ساختمان: نظام پایش آزاد چیست؟

علی اکبری: طرح پایش آزاد خلاصه پژوهش اثرگذار یکپارچه شبکه ای دانشگاه آزاد اسلامی است. هدف آن تبدیل چالش های کلان کشور به زمینه های پژوهشی ای است تا اساتید و دانشجویان بتوانند بر اساس آن موضوع سرانجام نامه یا رساله خود را تعریف نمایند.

وبلاگ بازسازی ساختمان: درصورتی که طرح پایش با پیروزیت انجام و سرانجام نامه دانشجویان منجر به حل یکی از چالش های کشور گردد، چه ضمانتی برای همکاری صنعت با دانشگاه و دانشجو وجود دارد؟

علی اکبری: برای پذیرش پژوهش دانشجویان توسط صنعت و جامعه، باید صنعت از ابتدا همراه با پژوهش دانشجویان باشد و این امر احتیاجمند ساختار است.

سه کار مهم تا به امروز در طرح پایش اجرا شده است. کار مهم نخست بسترسازی شبکه ای است؛ بدین معنا که تمامی فرآیندهای مورداحتیاج سرانجام نامه و رساله در سامانه دیده گردد. دومین کار مهمی که صورت خواهد گرفت، تشکیل و شناخت شبکه انسانی توسط سامانه است؛ افراد در سراسر کشور می توانند نظام موضوعات برنامه علمی را که در تهران و یا در هر شهر دیگری که استخراج شده است را ببینند و در جریان آن قرار گیرند.

امروز این بسترسازی اجرا شده است. افراد در اقصی نقاط کشور می توانند از فرآیند برنامه علمی هر استان مطلع شوند و در سامانه نظام پایش به فعالیت بپردازند.

سومین کار مهم این است که دانشگاه به سراغ صنعت و جامعه برود و از مسائل آن مطلع گردد. تجربه نشان می دهد که معمولاً چالش های صنعت به زبان دانشگاه مطرح نمی گردد. طی این سال ها کارهای زیادی برای برقراری ارتباط بین صنعت و دانشگاه ازجمله راه اندازی دفتر مدیریت ارتباط با صنعت در دانشگاه ها اجرا شده است؛ اما ارتباط دانشگاه و صنعت به علت تفاوت زبان دانشگاه با صنعت و جامعه، به درستی شکل نگرفته است. از همین رو احتیاج به یک الگو برای تبدیل زبان صنعت و جامعه به زبان دانشگاه است که عنوان این الگو در دانشگاه آزاد اسلامی نظام موضوعات است.

در حین تبدیل زبان صنعت و جامعه به زبان دانشگاه، از صنعت و جامعه می خواهیم که در این جهت ما را همراهی نمایند. ما به ساختاری احتیاج داریم که صنعت و جامعه به همراه دانشگاه به حل مسائل و چالش های موجود بپردازد. از همین رو در نظام پایش آزاد، دبیرخانه های برنامه علمی راه اندازی شد. دستور راه اندازی این دبیرخانه ها ابلاغ شده، در استان تهران شکل گرفته و به تدریج در استان های دیگر نیز در حال شکل گیری است.

همراه با گذراندن دوره پایلوت سامانه پایش آزاد دانشگاه آزاد اسلامی، راه اندازی دبیرخانه های برنامه های علمی در سراسر کشور را پیگیری خواهیم کرد. اعضای دبیرخانه های برنامه علمی دانشگاه آزاد اسلامی از درون و بیرون دانشگاه هستند. اعضای بیرون از دانشگاه از صنایع و سازمان های مربوطه انتخاب می شوند.

وبلاگ بازسازی ساختمان: آیا بستر ورود صنعت به دانشگاه در طرح پایش ایجادشده است؟

علی اکبری: دعوت از صنعت و جامعه برای ورود به دانشگاه یکی از ملزومات دیگر است که باید انجام گردد. به همین دلیل افراد دارای مدرک فوق لیسانس و یا دکتری که در صنعت و جامعه مشغول به کار هستند، اجازه دارند با عنوان مشاور مهارتی، مشاور سرانجام نامه های دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شوند. این مشاوران که خود در صنعت مشغول هستند می توانند به تبدیل زبان صنعت به زبان دانشگاه یاری نمایند. تا به امروز امکان اینکه مشاوران سرانجام نامه های دانشجویان خارج از اعضای هیئت علمی دانشگاه باشند، وجود نداشت که این امر در نظام پایش آزاد این موضوع تغییر کرد.

مشاوران مهارتی برای سرانجام نامه ها/ رساله های دانشجویان از شرکت ذوب آهن اصفهان می توانند یک مثال خوب از این نمونه باشند. افرادی که در ذوب آهن اصفهان دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس به بالا هستند می توانند با سرانجام نامه هایی که در واحد نجف آباد و یا سراسر کشور ارائه می شوند، به عنوان مشاوران مهارتی با دانشجویان همکاری نمایند. افرادی که از صنعت به عنوان مشاوره مهارتی دانشجویان انتخاب می شوند، درواقع مشکل موجود در صنعت را مستقیماً به همراه استاد راهنما و دانشجو پیگیری می نمایند.

مقصود از زمینه های پژوهشی نظام پایش آزاد، خط دهی و هدف گذاری است.

وبلاگ بازسازی ساختمان: در نظام موضوعات پایش، تعداد سرانجام نامه ها محدود است؟

علی اکبری: بله تعداد سرانجام نامه ها در هر موضوع محدود است؛ زیرا هر چه تعداد سرانجام نامه ها در یک موضوع کمتر باشد، دست یابی به هدف سهل تر خواهد بود. سرانجام نامه ها باید دارای هدف تعیینی باشند. امکان رسیدن به هدف با سرانجام نامه های نامحدود کمتر وجود دارد. اکنون در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی تعداد زیادی سرانجام نامه موجود است؛ شما می توانید از آنها خط بگیرید؟ نمی توانید؛ اما با 10 سرانجام نامه در یک موضوع می توان خط گرفت.

مقصود از زمینه های پژوهشی نظام پایش آزاد، خط دهی و هدف گذاری است. اگر تعداد سرانجام نامه ها در زمینه های پژوهشی زیاد باشد نمی توان به درستی خط دهی کرد. باید تعداد سرانجام نامه ها در هر زمینه پژوهشی تعیین و محدود باشد که بتوان از آن به یک جمع بندی رسید و پس از جمع بندی و آنالیز، اگر کم و کاستی در خط دهی و هدف غایی بود، تعداد سرانجام نامه ها را افزایش خواهیم داد.

ممکن است برای دست یابی به یک هدف تعیین به 300 سرانجام نامه احتیاج باشد؛ اما روز نخست هیچ کس نمی داند برای دست یابی به آن هدف به چه تعدادی سرانجام نامه احتیاج است! از همین رو با 10 سرانجام نامه کار شروع و به مرور به تعداد آن اضافه می گردد.

وبلاگ بازسازی ساختمان: تعداد سرانجام نامه ها در زمینه های پژوهشی به روزرسانی می گردد؟

علی اکبری: بله. در ساختار دبیرخانه پایش آزاد باید تعداد سرانجام نامه های هر زمینه پژوهشی اصلاح و به روز رسانی گردد. اکنون نمی توان ادعا کرد که برای هر زمینه پژوهشی چه تعداد سرانجام نامه احتیاج است.

وبلاگ بازسازی ساختمان: پژوهشگران خارج از دانشگاه آزاد اسلامی در پایش آزاد مورد حمایت قرار می گیرند؟

علی اکبری: خیر، فرد باید دانشجو یا عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی باشد. رابطه دو طرفه تحت یک قراردادی باید شکل بگیرد. البته ممکن است با یک نفر قراردادی بسته گردد.

وبلاگ بازسازی ساختمان: دانشجویان دیگر دانشگاه ها نیز امکان حضور در طرح نظام پایش دانشگاه آزاد اسلامی را دارند؟

علی اکبری: بله؛ اگر دانشجویان علاقه مند باشند و تفاهم نامه بین دانشگاه ها منعقد گردد؛ ورود دانشجویان و اعضای هیئت علمی دیگر دانشگاه ها به سامانه پایش آزاد دانشگاه فرآیند آسانی خواهد داشت. آمادگی این موضوع را داریم که دانشگاه ها را به راحتی به سامانه نظام پایش آزاد وارد کنیم اما این مورد منوط به تفاهم بین آن دانشگاه با دانشگاه آزاد اسلامی است.

وبلاگ بازسازی ساختمان: صندلی دانشجویان در نظام پایش آزاد چیست؟

علی اکبری: دانشجو به صرف دانشجو بودنش نمی تواند در نظام پایش آزاد یاریی کند. ترکیب دانشجو، عضو هیئت علمی و صنعت در پایش آزاد کارایی دارد. این اشخاص به تنهایی کاری از پیش نمی برند بلکه باید در یک قالبی با ما وارد همکاری شوند.

وبلاگ بازسازی ساختمان: بعضی از اعضای هئیت علمی که در استخراج نظام موضوعات پایش آزاد مشارکت دارند از رشته های غیرمرتبط هستند، این کار تخصصی است؟

علی اکبری: تخصصی نیست. اما باید به این موضوع توجه داشت که به طور مثال یک فرد در حوزه کامپیوتر می تواند در صنعت پیروز باشد.

وبلاگ بازسازی ساختمان: در مورد استخراج نظام موضوعات صنعت و تجارت نظام پایش آزاد، به یک نگارنده با تخصص مدیریت صنعت احتیاج نیست؟

علی اکبری: هم به مدیریت صنعت و هم به یک فرد در حوزه کامپیوتر احتیاج داریم؛ این سؤال را شما همیشه می توانید بپرسید. من یک مدیریت صنعت در این فضا قرار دهم بازهم این سوال پیش می آید که در صنعت به فردی با تخصص کامپیوتر احتیاج نداریم؟ به این معنا که در استخراج نظام موضوعات به افرادی در حوزه های تخصصی متفاوت احتیاجمند هستیم.

وبلاگ بازسازی ساختمان: اگر فردی که نظام موضوعات پایش آزاد را استخراج می نماید، در آن حوزه متخصص نباشد، نمی تواند کمی ها و کاستی ها را متوجه گردد. آیا می تواند زمینه های پژوهشی را به روزرسانی کند تا به هدف غایی خود برسد؟

علی اکبری: در استخراج نظام موضوعات پایش آزاد به افراد متخصص در رشته های مختلف احتیاج است. به طور مثال صنعت سفارش فراوری یک محصول را می دهد؛ برای ساخت آن محصول چه کار می کنید؟ آن وسیله چه شکلی خواهد داشت؟

به طور مثال در ساخت مایع ضد عفونی، محتوای آن برعهده یک فرد در حوزه شیمی و طراحی شکل عرضه آن نیز بر عهده یک مهندس کامپیوتر است.

در صنعت، موضوع پیچیده است. به طور مثال نقش کامپیوتر در عرصه دندان پزشکی دیده نمی گردد؛ در صورتی که اندازه گیری روکش دندان از طریق لیزر انجام می گردد. لیزر را فیزیکدان ها ساخته اند و مهندسان پزشکی آن را در عرصه پزشکی وارد نموده اند. جنس دندان نیز ممکن است توسط افرادی در حوزه شیمی و پلیمر ساخته گردد. صنعت با کامپیوتر چه در جنبه مدیریتی و چه در جنبه طراحی در ارتباط است.

در پایش آزاد، متخصصان رشته کامپیوتر باید نقش خود را در صنعت تعیین نمایند و یک مهندس صنایع بگوید در صنعت چه خبر است؟ به طور مثال شرکت ایران خودرو در مدیریت پروژه خوب عمل می نماید؛ به این معنا است که هر قطعه از ماشین یک جا فراوری و در نهایت مونتاژ می گردد که این یک مدل مدیریتی است. اما اگر از ایران خودرو پرسیده گردد که اصطکاک هوا با بدنه ماشین چقدر است؟ برای کاهش اصطکاک هوا چه باید کرد؟ مهندسی که متخصص آیرودینامیک و سیالات است می تواند به این پرسش ها پاسخ دهد.

4084/

منبع: خبرگزاری دانشگاه آزاد آنا

به "هدف گذاری و راهنمایی زمینه های پژوهشی در نظام پایش آزاد، لزوم توجه به گرایش های میان رشته ای در صنعت" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "هدف گذاری و راهنمایی زمینه های پژوهشی در نظام پایش آزاد، لزوم توجه به گرایش های میان رشته ای در صنعت"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید